Overlapping van verzekeringenIn werkelijkheid is er haast geen sprake van overlapping van de reisverzekering met een andere verzekering, laat staan dat er sprake is van een dubbele verzekering. De zorgverzekering is een voorbeeld van een verzekering, die vergoeding biedt voor medisch noodzakelijke kosten, die in het buitenland gemaakt zijn, maar tot aan een bepaald maximum. Het maximum geldt vaak tot de hoogte van de kosten, die in Nederland voor de medische hulp in rekening worden gebracht.

Een reisverzekering kan echter ook de kosten boven de norm vergoeden. Bovendien valt het vroegtijdig afbreken van een vakantie niet onder de zorgverzekering, maar wel onder de dekking van de reisverzekering. Een reisverzekering biedt dan ook extra dekking, die bij andere verzekeringen niet onder de dekking vallen. Een inboedelverzekering dekt alleen de schade in eigen huis, maar niet in het vakantiehuis dat in het buitenland gehuurd wordt. .