Verplichtingen van de verzekerdeEen reisverzekering houdt ook een aantal plichten in voor de verzekerde zoals:
1.Betalen van premie
2.Voorkomen en beperken van schade
3.Tijdige melding van schade
4.Eventuele wijzigingen voor de reisverzekering op tijd melden

Premie van de reisverzekering

Voor de reisverzekering moet een premie betaald worden. De hoogte van de premie kan afhankelijk zijn van de dekking van de reisverzekering en van de hoogte van het eigen risico. Over de premie kan ook nog eens assurantiebelasting worden geheven en ook kunnen er poliskosten aan verbonden zijn. De premie en bijkomende kosten bepalen dus het totaal aantal kosten voor de reisverzekering.

Voorkomen en beperken van schade

Diefstal tijden de vakantie is altijd lastig en vervelend. Aan reizigers wordt dan ook geadviseerd om zorgvuldig met de kostbare spullen om te gaan om dieven niet in de gelegenheid te stellen zonnebrillen, camera's en mobiele telefoons op een eenvoudige manier te stelen. Bij grove nalatigheid kan de verzekeraar een schadevergoeding weigeren. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de schade, moet er wel aan de voorwaarden van de reisverzekering worden voldaan. Een van de uitsluitingen van een reisverzekering kan bijvoorbeeld zorgeloosheid zijn, zoals het in het zich achterlaten van je zonnebril in de auto. Daar komt nog bij dat eventuele schade zoveel mogelijk beperkt moet blijven.

Melden van schade

Schade moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de reisverzekeraar. De melding kan via de telefoon gedaan worden of online. Voor bepaalde situaties kan een aangifte bij de politie vereist zijn. Ook als er sprake is van medische kosten moet dit zo spoedig mogelijk bij de verzekeraar gemeld worden.

Wijzigingen doorgeven

Een reisverzekering wordt vaak voor het hele gezin afgesloten en er kunnen altijd wijzigingen in de gezinssituatie ontstaan zoals uitbreiding. Wijzigingen die betrekking hebben op de gegevens van de reisverzekering, moeten altijd zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de reisverzekeraar. Een adreswijziging, wijziging in het aantal verzekerden, een scheiding of vertrek naar het buitenland zijn enkele van de eventuele wijzigingen die doorgegeven moeten worden aan de reisverzekeraar. Overigens staan de mogelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de polisvoorwaarden vaak ook opgenomen in de reisverzekering zelf.